MENU MENU
Načítám
Zpět
Jeneč, 2016 - 2017
Dopravní stavby

Cyklostezka - Jeneč - Dobrovíz

Investor
Panattoni Europe
Termín realizace
listopad 2016 - leden 2017
Lokalita
Jeneč
Jednalo se o stavbu samostatně vedené cyklostezky, která začíná na severním okraji obce Jeneč v prostoru křižovatky silnic III/0066 a III/0066h. V tomto místě byly odstraněny betonové panely a nahrazeny zátarasem ze citybloků. Byla provedena skrývka ornice v trase cyklostezky a odkop zeminy o objemu 650 m3. Následně byly provedeny konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě a r-materiálu. Finální povrch cyklostezky je zpevněný ze živičného povrchu v šíři 2,5 m včetně krajnic ze štěrkodrtě. Zhruba po 200 m se stáčí severním směrem a následně klesá ke stávajícímu mostu přes rychlostní komunikaci R6, kde se napojuje na stávající chodník. Zde bylo zřízeno místo pro otáčení údržby. Na severním konci mostu byl proveden propustek s obkladem čel ze žulového kamene. I zde bylo zřízeno místo pro otáčení údržby. Dále po zhruba 70 m se před okružní křižovatkou stáčí na východ a vede podél připravované nové komunikace. Po zhruba 230 m je ukončena a napojena do křižovatky silnic III/0066h a III/0073. Celková délka cyklostezky je 680 m. Odvodnění je zajištěno pomocí betonových odvodňovacích žlabů, bylo položeno celkem 100 m. V místě rampy navazující na jižní konec most přes R6 bylo osazeno zábradlí délky cca 85 m na levé straně a 7 m na pravé straně. Na závěr bylo osazeno svislé dopravní značení.
Stavíte?
zavolejte
+420 371 723 968
napište
sekretariat@dekakom.cz

Zanechte nám zprávu

Ukažte, že nejste robot, vyberte číslo pět
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů
MENU
MENU
Je nám líto, ale zobrazení v tomto rozlišení nepodporujeme.