MENU MENU
Načítám

Obchvat Dobrovíze

Investor
Panattoni Czech Republic Development s.r.o.
Termín realizace
červen 2015 - listopad 2015
Lokalita
Dobrovíz
Tato stavba byla tvořena hned několika stavebními objekty.

Obchvat Dobrovíze

Jedná se o nově vybudovanou, 1,4 km dlouhou dvouproudovou komunikaci, napojenou na stávající silnici III/0073, tvořící obchvat obce Dobrovíz. Po provedené skrývce, více jak 6500 m3 ornice byly realizovány zemní práce. Zemina v aktivní zóně komunikace byla zlepšena přidáním vhodného pojiva. Odvodnění plání celé komunikace zajišťují podélné vsakovací drény a odvodňovací příkopy s novými propustky v místech hospodářských vjezdů. Kompletní konstrukci silnice tvoří vrstvy téměř 15000 t ŠD, MZK a 4800 t asfaltových směsí. Před samotnou výstavbou komunikace bylo zapotřebí provést demolice stávajících propustků, starých odvodňovacích vpustí, obrub a zajištění přeložek inženýrských sítí, sdělovacích kabelů. Veškeré stavební práce probíhaly v režimu částečných nebo úplných uzavírek.

Okružní křižovatka Sever a úprava sjezdu R6

V tomto případě bylo naším úkolem vybudování nové okružní křižovatky v místě výjezdu z rychlostní silnice R6. Před samotnou realizací komunikace jsme zajišťovali nutnou přeložku sdělovacích kabelů ŘLP. Stavební práce byly rozděleny do tří fází a probíhaly po dobu devíti týdnů za částečných uzavírek. Původní křižovatka byla nahrazena okružní s průměrem 36 m, tvořenou jízdním pruhem a pojezdovým prstencem ze žulových kostek. Oddělení jednotlivých nájezdových pruhů do křižovatky a prstence od asfaltové vozovky zajišťují žulové obruby s výplní ze žulových kostek, tvořící pojezdové ostrůvky.

Úprava silnice III/0066 a oprava silnice III/0073

Tyto stavební objekty obsahovaly, jednak rozšíření 440 m dlouhého úseku stávající komunikace, přidáním jednoho jízdního pruhu v kompletní konstrukci, a zároveň také opravu stávajících asfaltových povrchů téměř 1,6 km dlouhých, s vybudováním nových podélných odvodňovacích příkopů. Před zahájením těchto prací bylo zapotřebí zajistit přeložky a ochrany stávajících sdělovacích kabelů.

Součástí stavební zakázky byla také výstavba nových přechodů pro chodce v obcích Nové Středokluky a Hostouň.
Stavíte?
zavolejte
+420 371 723 968
napište
sekretariat@dekakom.cz

Zanechte nám zprávu

Ukažte, že nejste robot, vyberte číslo osm
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů
MENU
MENU
Je nám líto, ale zobrazení v tomto rozlišení nepodporujeme.