MENU MENU
Načítám
Zpět
Chlumčany - areál Lasselsbergru, 2016 - 2017
Demoliční práce

Distribuční a skladovací centrum Lasselsberger, závod Chlumčany

Investor
Lasselsberger s.r.o.
Termín realizace
Duben 2016 - Prosinec 2017
Lokalita
Chlumčany - areál Lasselsbergru
Mezi naše větší zakázky v roce 2016 patřila výstavba skladové haly včetně inženýrských sítí a zpevněných ploch pro Lasselsberger Chlumčany. Stavební práce byly zahájeny demolicí stávajících nevyužívaných objektů včetně roztřídění materiálu pro další využití. Následovalo provedení HTÚ v objemu – výkopy 34 240 m3, hutněné násypy 16 500 m3, stabilizace pláně pomocí hydraulických pojiv v rozsahu 33 600 m2. Na takto připravený podklad byl proveden zhutněný podsyp ze štěrkodrtě se zakalením drobného kameniva pro možnost pokládky podlahové izolace. Součástí výstavby bylo i provedení přeložek stávajících a vybudování nových inženýrských sítí. Jednalo se o provedení dešťové kanalizace PVC KG DN 250 – 175 m, DN 300 – 125 m, DN 400 – 210 m, DN 500 – 320 m, DN 600 – 120 m, sklolaminát DN 700 – 15 m, splaškové kanalizace PVC KG DN 300 – 67 m, DN 400 – 322 m, přeložka průmyslové kanalizace KG PVC DN 500 -120 m, přeložka odpadní vody PE DN 180 – 523 m, přeložka provozní vody PE DN 160 – 184 m, přeložka vody pro bytové domy PE DN 63 – 129 m, DN 160 – 200 m, přeložka vody na Okrovnu PE 160 – 1 325 m, vodovody PE DN 160 – 400 m, DN 40 – 60 m a přeložka odvodňovacího příkopu v délce 210 m + zatrubnění TZH v délce 64 m. V poslední fázi realizace jsme provedli zpevněné plochy a komunikace včetně odvodnění v rozsahu komunikace z asfaltobetonu 5 950 m2, ze zámkové dlažby 350 m2, chodníky ze zámkové dlažby 500 m2 a panelové komunikace v ploše 570 m2.
Stavíte?
zavolejte
+420 371 723 968
napište
sekretariat@dekakom.cz

Zanechte nám zprávu

Ukažte, že nejste robot, vyberte číslo šest
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů
MENU
MENU
Je nám líto, ale zobrazení v tomto rozlišení nepodporujeme.