MENU MENU
Načítám
Zpět
obec Pavlov u Kladna, 2015 - 2016
Dopravní stavby

Obchvat Pavlova

Investor
Panattoni Europe
Termín realizace
listopad 2015 - květen 2016
Lokalita
obec Pavlov u Kladna
Předmětem projektu byla výstavba Obchvatu obce Pavlova, sestávajícího se z částečné rekonstrukce silnice III/0067, spojující obce Pavlov a Hostouň, vytvoření nového kruhového objezdu, na něž je následně napojena nová veřejná komunikace, propojující již zmíněnou stávající komunikaci III/0067 a II/606 ve směru Jeneč – Pavlov. Před samotnou realizací komunikací o celkové výměře zpevněných ploch cca 8 000 m2 s asfaltovým a 1 040 m2 s dlážděným povrchem bylo zapotřebí vybudování nových inženýrských sítí. Veřejná kanalizace v celkové délce 245 m, napojená na nově vybudovaný kanalizační sběrač v délce 1 108 m, dále nový trubní propustek DN 1200 pod rekonstruovanou částí silnice III/0067 a 1 140 m dlouhý vodovodní řad, napojený na hlavní přivaděč Želivka OC DN 800. V další etapě byla provedena přeložka stávající trasy vodovodu DN 225, vedoucí pod novým, budoucím kruhovým objezdem a další nutné přeložky včetně ochrany sítí stávajících kabelů O2 a ČEZ. Dále byly provedeny chráničky nových inženýrských sítí budoucí zástavby nových hal na okolních pozemcích Logistického parku Pavlov.
Samotné objekty tvoří nově vybudovaná dvouproudová komunikace s asfaltovým povrchem, doplněná o zastávkové zálivy MHD s povrchem dlážděným ze žulových kostek. Nový kruhový objezd, který má vnější poloměr 20 m a zajišťuje napojení na obce Pavlov, Hostouň, výhledově na R6. Jeho prstenec je rovněž tvořen dlažbou ze žulových kostek. Komunikaci pro pěší pak tvoří samostatné chodníky s povrchem z betonové dlažby. Odvodnění komunikací zajišťují jak podélné vsakovací drenážní příkopy, tak soustava nových uličních vpustí a drenáží, zaústěných do veřejné kanalizace. Komunikace obchvatu je v neposlední řadě vybavena též instalací směrových sloupků, svodidel SDZ a VDZ.
Stavíte?
zavolejte
+420 371 723 968
napište
sekretariat@dekakom.cz

Zanechte nám zprávu

Ukažte, že nejste robot, vyberte číslo sedm
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů
MENU
MENU
Je nám líto, ale zobrazení v tomto rozlišení nepodporujeme.