MENU MENU
Načítám
Zpět
Dobrovíz u Prahy, 2014 - 2015
Inženýrské stavby

Distribuční centrum Amazon - Praha západ

Investor
Panattoni Europe
Termín realizace
červen 2014 - srpen 2015
Lokalita
Dobrovíz u Prahy
V roce 2014 – 2015 bylo místo naší práce v obci Dobrovíz u Prahy, kde se naše společnost významně podílela na realizaci stavby největší, samostatně stojící průmyslové budovy v Česku, postavené za posledních 25 let.

Toto centrum o velikosti 235 727 m2 se stavělo něco málo přes rok a náleží k němu i výstavba obchvatu obce a obslužných komunikací. Distribuční centrum využívá společnost Amazon. Po skrývce ornice na ploše 250 000 m2 se prováděli HTÚ pro halu a bylo vykopáno, uloženo a zlepšeno přes 250 000 m3 zeminy, následně provedení štěrkových podkladních vrstev pod komunikace i pod budoucí CB kryty v hale s rozlohou 95 000 m2.

Naše společnost také prováděla dodávku veškerých inženýrských sítí na klíč. Jednalo se o pokládku kanalizace gravitační a tlakové – dešťové, splaškové, kontaminované, tak i montáž čtyř sestav odlučovačů ropných látek, kanalizačních šachet v počtu 124 ks a 4 ks čerpacích šachet. Jen kanalizační potrubí jsme položili v celkové délce šesti kilometrů. Kompletní práce spočívali v dodání a montáži kanalizačního potrubí od těch nejmenších průměrů PVC KG DN 150 až po železobetonové trouby DN 1000, včetně tvarovek a kanalizačního výtlačné potrubí PE DN 63 – DN 355 PN 16. Dodávali jsme kompletně i rozvody vnějších vodovodů a montáž vodoměrné šachty včetně vystrojení. Pitný vodovod z materiálu PE DN 110 a požární PE DN 315 PN 16 v délce necelých dvou kilometrů, montáž 18 ks hydrantů včetně armatur. Plynovodní přípojku DN 110 SDR 17 v délce 250 m. A veškeré zemní práce pro VN, NN a VO rozvody. Dále také bylo nutné přeložit několik desítek metrů tlakové kanalizace, kabelového vedení a požárního vodovodu a vybudovat novou retenční nádrž o objemu 5 000 m3 pro zachytávání a vsakování dešťových vod.

A v neposlední řadě provedení komunikací, zpevněných ploch včetně pokládky odvodňovacích drenáží, přes kilometr štěrbinových žlabů a 78 ks uličních vpustí. Komunikace s podkladem ze štěrkodrtí i KSC, 30 000 m2 asfaltových povrchů a 1 636 parkovacích stání pro osobní automobily ze zámkové dlažby tl. 8 cm. Na závěr konečné terénní úpravy, bylo zpětně rozprostřeno 32 000 m2 ornice.
Stavíte?
zavolejte
+420 371 723 968
napište
sekretariat@dekakom.cz

Zanechte nám zprávu

Ukažte, že nejste robot, vyberte číslo devět
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů
MENU
MENU
Je nám líto, ale zobrazení v tomto rozlišení nepodporujeme.